Está en: MAUSA | Productos | Ferretería | Sika | Sika

Sika

Sika antisol e (bidon 200 kg)

VER FICHA

Sika antisol e (garrafa 25 kg)

VER FICHA

Sika cinta pvc o-15 (rollo 15 m)

VER FICHA

Sika cinta pvc o-22/2 (rollo 15 m)

VER FICHA

Sika cinta pvc o-30 (rollo 15 m)

VER FICHA

Sika desencofrante "d" (garrafa 25 l)

VER FICHA

Sika desencofrante "ln" (garrafa 25 l)

VER FICHA

Sika igol a (bidon 25 kg)

VER FICHA

Sika igol a (bote 5 kg)

VER FICHA

Sikafill-200 fibras blanco (bote 20 kg)

VER FICHA

Sikafill-200 fibras blanco (bote 5 kg)

VER FICHA

Sikafill-200 fibras gris (bote 20 kg)

VER FICHA

Sikafill-200 fibras gris (bote 5 kg)

VER FICHA

Sikafill-200 fibras rojo (bote 20 kg)

VER FICHA

Sikafill-200 fibras rojo (bote 5 kg)

VER FICHA

Sikafill-200 fibras rojo teja (bote 20 kg)

VER FICHA

Sikafill-200 fibras rojo teja (bote 5 kg)

VER FICHA

Sikalimp (garrafa 25 kg) -adr-

VER FICHA

Sikalimp (garrafa 5 kg) -adr-

VER FICHA