Rea y mallazo

Mallazo 3 mts - 15x15x6

25,85 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Mallazo 3 mts - 15x30x5

13,59 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Rea "inoxidable" ø 6 mm

13,16 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Rea "inoxidable" ø 8 mm

20,99 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Rea diametro 08 mm

3,26 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Rea diametro 10 mm

4,83 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Rea diametro 12 mm

6,60 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Rea diametro 12 mm cortada a 1,20 m

2,29 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Rea diametro 16 mm

11,77 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Zuncho hierro 15x20 cm ø10 5 mts

28,93 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA

Zuncho hierro 8x11 cm ø8 5 mts

27,67 €   1 / Ud
Cant.: VER FICHA